NEDERLAND
VARKENS


Varkens
Diervriendelijke transporten met onze speciale voertuigen

-  Aankoop van slachtvarkens in binnen- en buitenland
-  Distributie naar verschillende slachtbedrijven, vooral i
   Noordrijn-Westfalen
-  Onbeperkte distributie hoeveelheid
   (momenteel 22.000 - 25.000 per week)
-  Slachtvarkens, aankoop van zware varkens voor de export