POLSKA
PROSIAKI


Prosiaki
Humanitarny przewóz naszymi specjalistycznymi pojazdami

-  Dostawy dużej ilości prosiaków z wybranych dużych hodowli z
   Niemiec, Danii i Holandii